Ungdata

Ungdata er et kvalitetssikret system for å gjennomføre lokale spørreskjemaundersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Gjennom å kartlegge den lokale oppvekstsituasjonen er Ungdata godt egnet som grunnlag for kommunalt plan- og utviklingsarbeid knyttet til folkehelse og forebyggende arbeid overfor ungdom. Ungdata gjennomføres i samarbeid med NOVA, Korus vest Stavanger, Rogaland A-senter og den aktuelle kommune.
Målsettingen er å kartlegge ungdomsgruppen primært for å gi en oversikt over den lokale oppvekst- og levekårssituasjonen. Resultatene fra undersøkelsene er godt egnet som grunnlag for kommunal plan- og utviklingsarbeid og brukes blant annet som et ledd i kommunens forebyggende arbeid og i arbeid med å bedre unges folkehelsesituasjon.

Alle Ungdata – undersøkelser inkluderer en lengre grunnmodul med obligatoriske spørsmål, som inneholder spørsmål om ressurser nær ungdommene, skole og framtid, fritid, helse og trivsel, tobakk og rus og spørsmål om lovbrudd, vold og annen risikoatferd. Der er også et sett med valgfrie, forhåndsdefinerte spørsmål, som kommuner kan velge fra. Oppdragsgiver kan også supplere med egenkomponerte spørsmål. Undersøkelsene foregår i skoletiden og gjennomføres elektronisk.
Vi tilbyr hjelp med planlegging av undersøkelsen, utforming av spørreskjema og veiledning av kommunene i gjennomføringen på skolene. Vi delta i den lokale drøftingen om bruk av resultatene fra undersøkelsen. Videre kan vi tilby presentasjoner inn i større fora på utvalgte temaer. Kommunen får tilsendt rapporter fra NOVA med resultatene fra egen undersøkelse.
 
Kompetansesenteret har videreført arbeidet med det nasjonale konseptet for ungdomsundersøkelser Ungdata. Forrige Ungdata - undersøkelse ble gjennomført i Rogaland i 2016 med 24 av 26 kommuner. Neste Ungdata - undersøkelser planlegges i 2019.

KoRus vest Stavanger har gjennomført Ungdata i følgende kommuner: 
www.ungdata.no.


 
Kontakt
Sven Gustafsson
Rådgiver
51 72 90 57
sven.gran.peter.gustafsson@rogaland-asenter.no

Ingrid R.Rasmussen
Rådgiver
ingrid.rasmussen.stroemsvold@rogaland-asenter.no
Tlf.: 51 72 90 00/
51 72 90 33


 
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.
logo-bunn
miljoraarnet-logo
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Besøksadresse:
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSE

Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger


TELEFON

51 72 90 00
logo-bunn
miljoraarnet-logo
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie