AV-OG-TIL

AV-OG-TIL Lokalt er en lokal modell for forebygging, der målet er å øke oppslutningen i voksenbefolkningen for alkoholfrie soner og på denne måten endre atferd og drikkemønster. 
aftenblad-ill-strandkvinner
AV-OG-TIL Lokalt er en lokal forebyggingsmodell der målet er å øke oppslutningen i voksenbefolkningen omkring alkoholfrie soner og på denne måten endre atferd og drikkemønster. De alkoholfrie sonene er trafikken, arbeidsliv, idrett og friluftsliv, graviditet, samvær med barn og unge, båt og badeliv. Tiltaket tilpasses lokale behov, ønsker og ideer, og kommunen får bistand til å drive alkoholforebygging tilpasset sitt eget lokalsamfunn. I Rogaland fylke har Sola kommune vært AV-OG-TIL kommune, Vindafjord kommune signerte samarbeidsavtale juni 2014, og er ny AV-OG-TIL kommune i et interkommunalt samarbeid med Etne kommune.

Les mer på www.avogtil.no og www.avogtil.no/lokalt
 
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.
Kontakt
Ingrid R. Strømsvold
Rådgiver
Ingrid.rasmussen.stroemsvold@rogaland-asenter.no
Tlf.: 51 72 90 00 /
51 72 90 33
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies