AV-OG-TIL

AV-OG-TIL Lokalt er en lokal modell for forebygging, der målet er å øke oppslutningen i voksenbefolkningen for alkoholfrie soner og på denne måten endre atferd og drikkemønster. 
AV-OG-TIL Lokalt er en lokal forebyggingsmodell der målet er å øke oppslutningen i voksenbefolkningen omkring alkoholfrie soner og på denne måten endre atferd og drikkemønster. De alkoholfrie sonene er trafikken, arbeidsliv, idrett og friluftsliv, graviditet, samvær med barn og unge, båt og badeliv. Tiltaket tilpasses lokale behov, ønsker og ideer, og kommunen får bistand til å drive alkoholforebygging tilpasset sitt eget lokalsamfunn. I Rogaland fylke har Sola kommune vært AV-OG-TIL kommune, Vindafjord kommune signerte samarbeidsavtale juni 2014, og er ny AV-OG-TIL kommune i et interkommunalt samarbeid med Etne kommune.

Les mer på www.avogtil.no og www.avogtil.no/lokalt
 
Kontakt
Ingrid R. Strømsvold
Rådgiver
Ingrid.rasmussen.stroemsvold@rogaland-asenter.no
Tlf.: 51 72 90 00 /
51 72 90 33
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.
logo-bunn
miljoraarnet-logo
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Besøksadresse:
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSE

Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger


TELEFON

51 72 90 00
logo-bunn
miljoraarnet-logo
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie