Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Rusfag 1 og 2 2017

shutterstock 7587295%5b1%5d young girl student classmates behind
Rusfagmagasient gis ut på oppdrag fra Helsedirektoratet. Journalister og fagfolk fra de syv kompetansentrene på rus utgjør redaksjonen.

Rusfagmagasinet kan bestilles ved å henvende seg til Korus vest Stavanger, Rogaland A-senter ved kommunikasjonsrådgiver og journalist Marit Vasshus.
e-mail: marit.vasshus@ras.rl.no.  Telefon: 51 72 90 00/ 51 72 90 31.
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies