Samarbeid mellom Fylkesmannen i Rogaland og KoRus vest Stavanger

KoRus vest Stavanger samarbeider og samordner sin innsats for kvalitet og kompetanseutviklingsarbeid overfor kommunene og spesialisthelsetjenesten sammen med Fylkesmannen i Rogaland. Kompetansesenteret bidrar med faglig bistand i kommunale nettverk og regionale rusfora som drives av Fylkesmannen.
open space sirkel
KoRus vest Stavanger har hovedansvar for utarbeidelse og oppdatering av den regionale kompetanseutviklingsplanen.
 
Fylkesmannsembetene er i 2015 bedt om å styrke sin veiledning overfor kommunene i kommunenes forvaltning av alkohollovgivningen. Kompetansesenteret skal bistå fylkesmannsembetene i dette arbeidet.
 
Kompetanseutviklingsplan 2016 er under utarbeiding.
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.
Kontakt
Ingve Kindervaag
Leder 
Kompetansesenter rus - region vest Stavanger (KoRus)

Mobil: +47 900 97 988
Telefon: 51 72 90 00
ingve.kindervaag@rogaland-asenter.no
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus