Samarbeid mellom Fylkesmannen i Rogaland og KoRus vest Stavanger

KoRus vest Stavanger samarbeider og samordner sin innsats for kvalitet og kompetanseutviklingsarbeid overfor kommunene og spesialisthelsetjenesten sammen med Fylkesmannen i Rogaland. Kompetansesenteret bidrar med faglig bistand i kommunale nettverk og regionale rusfora som drives av Fylkesmannen.
open space sirkel
KoRus vest Stavanger har hovedansvar for utarbeidelse og oppdatering av den regionale kompetanseutviklingsplanen.
 
Fylkesmannsembetene har bl.a. i oppdrag å styrke veiledning overfor kommunene i kommunenes forvaltning av alkohollovgivningen. Kompetansesenteret skal bistå fylkesmannsembetene i dette arbeidet.
 
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.
Kontakt
Leder Tore Berge
Kompetansesenter rus - region vest Stavanger (KoRus)
Telefon: 51 72 90 00
mobil: +47 47 61 60 99
 
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies