Formidling av rusfaglig kompetanse til kommuner og spesialisthelsetjeneste

KoRus vest Stavanger har ulike kurs, opplæringer, foredrag, seminar og prosjekter som er rettet mot personell i TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling) og kommuner. Disse tilbudene tilbys gjennom kurskatalog og på våre nettsider. Det blir også sendt ut egne invitasjoner på mail til hvert enkelt kurs/konferanse. 
Konferanse/kursoversikt: se oppdatert oversikt januar 2018
  • Mot til å se – evne til å handle. En årlig konferanse om møte med barn i familier der foreldrene har psykiske lidelser, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade.
  • Rusrelaterte skader hos barn. Kurs om skader foster kan få ved bruk av rus i svangerskapet.
  • Kurs i Motiverende samtaler (MI). Det tilbys introduksjonskurs i MI og MI nettverk.
  • Grunnkurs rus. Årlig kurs med fokus på sentrale deler av Opptrappingsplan for Rusfeltet
  • Kurs om rusmiddelbruk i et barne- og familieperspektiv 

Foruten om å delta på disse konferansene/kursene har kommuner og spesialisthelsetjenester mulighet til å bestille egne, tilpassede foredrag. 
Aktuelle linker
KoRus vest Stavanger kurs – og prosjektkatalog
oppdateres medio januar 2018
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.
logo-bunn
miljoraarnet-logo
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Besøksadresse:
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSE

Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger


TELEFON

51 72 90 00
logo-bunn
miljoraarnet-logo
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie