Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Pilotprosjektet FRIDA 2015
Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner
Eli Barane Helland, 2015.
Kompetansesenter rus - region vest Stavanger, Rogaland A-senter
Rapport.
Levedyktige nettverk innen arbeidsliv og rus
2015 Arbeidsliv og rus - alor nettverk
Ingunn Kjerstad Svendsen, KoRus Stavanger
Rusfag 1/2015.
Gyldendal Akademiske 2014
Alkohol + arbeidsliv = sant?
En vitenskapelig antologi.
Hildegunn Sagvaag og Bente Sikveland  (red).
Hildegunn Sagvaag, kap 1, og kap 16, samt medforfatter til kap 2 , kap 9 og kap 10. Silje Lill Rimstad; kap 3, kap 8 og kap 13.
Omslag
2012 Open Space som metodikk i utviklingsarbeid
Energien i kaffepausene
Ingunn Kjerstad Svendsen, Hertervig Akademiske
Rapport 1/ 2012
Ung i Sola 2010. Styrke og sårbarhet.
Inger Eide Robertson, Kompetansesenter rus- region Vest, Stavanger
PDF-artikkel
Rapport 5/ 2011
Ung i Randaberg 2010. Styrke og sårbarhet.
Inger Eide Robertson, Kompetansesenter rus- region Vest, Stavanger
PDF-artikkel
Rapport 4/ 2011
Ung i Klepp 2010. Styrke og sårbarhet.
Inger Eide Robertson, Kompetansesenter rus- region Vest, Stavanger
PDF-artikkel
Rapport 2011 Tysværprosjektet
Barn som blir skadelidande av foreldres rusmiddelbruk 2009 - 2010
Prosjektrapport, Kompetansesenter rus -  region vest Stavanger v/Jorid Vea Isdahl.
PDF-artikkel
Rapport 2/ 2011
Fadderuken og alkohol - unntakstilstand eller etablering av nye alkoholvaner?
Rapport 2/ 2011, Kompetansesenter rus - region vest Stavanger - Silje Lill Rimstad, Anne Schanche Selbekk, Inger Eide Robertson
PDF-artikkel
Rapport 1/ 2011
Utvidet oppfølging av barn og pårørende i spesialisert rusbehandling. Evaluering av prosjektstillingen Barne - og pårørendekontakt.
Rapport 1/ 2011, Kompetansesenter rus - region vest Stavanger - Anne Schanche Selbekk
PDF-artikkel
KORFOR rapport 2009/ 02
Familieorienterte tiltak innenfor spesialisert rusbehandling i Helse Vest- kartlegging og kunnskapsoppsummering
Anne Schanche Selbekk og Fanny Duckert.
PDF-artikkel
KORFOR - rapport 2009/ 01
En kunnskapsoppsummering om barn av rusmiddelmisbrukere
Henning Mohaupt og Fanny Duckert har på oppdrag fra KORFOR, Kompetansesenter for rusforskning i Helse Vest, gjort en oppsummering av kunnskap om barn av rusmiddelmisbrukere. Rapporten slutter med en oppsummering av sentrale punkter som anses nyttige i kliniske møter med barn av rusavhengige, eller når foreldreskap tematiseres i behandling. De undersøkte punktene kan være nyttige ved grundig kartlegging av familiesituasjon og behandlingsplanlegging for både barn og voksne når det trengs.
PDF-artikkel
Rapport 02/ 2008
"Hvordan drikker jeg?"
Psykolog Øystein Enger, 2008 Pilotprosjekt om tidlig intervensjon overfor rusproblemer, 2005- 2008. Et samarbeid med Stavanger Universitetssykehus med formål å utvikle tidlig intervensjonsmetoder i arbeidslivet.  Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet. 
PDF-artikkel
Rapport 01/2008
Tidlig intervensjon i forhold til barn av rusmisbrukende foreldre
Vurdering av kartleggingsmetoder i forhold til risikovurdering og planlegging av tiltak. Helsedirekoratet har finansiert dokumentasjonen. 
Anders Hellman og Terje Knutheim, 2008
PDF-artikkel

Publikasjoner

Her presenteres rapporter, forskning og artikler utarbeidet av Kompetansesenter rus - region vest  Stavanger, ved Rogaland A-senter. Lenger nede på siden fins også rapporter i samarbeidsprosjekter med Universitet, kommuner mfl. samt andres rapporter i samarbeidsprosjekter med Korus Stavanger.

1. KOMPETANSESENTERETS EGEN RAPPORTSERIE m.m

2.RAPPORTER I SAMARBEIDSPROSJEKTER

Gyldendal Akademiske 2014
Alkohol + arbeidsliv = sant?
En vitenskapelig antologi.
Hildegunn Sagvaag og Bente Sikveland  (red).
Hildegunn Sagvaag, kap 1, og kap 16, samt medforfatter til kap 2 , kap 9 og kap 10. Silje Lill Rimstad; kap 3, kap 8 og kap 13.
Omslag
2012: University Publications series 6, Trace, Hertervig Academic - Stavanger University Press
Energien i kaffepausene - Open Space som metodikk i utviklingsarbeid
2012: Kompetansesenter rus - region vest Stavanger - Ingunn K.Svendsen, Anne Schanche Selbekk, Hildegunn Sagvaag.
PDF-artikkel

3. ANDRES RAPPORTER I SAMARBEIDSPROSJEKTER

Rapport 2013
Barn og unge i risiko
Oversikt over det forebyggende arbeidet i Haugesund kommune, 2012. Forfattere: Ansatte i Haugesund kommune
PDF-artikkel
Rapport 2012
Anabole steroider blant ungdom
Bruk av androgene-anabole sterioder blant gutter 16-20 år i Stavanger. Fofattere: Utekontakten i Stavanger og K46 
PDF-artikkel
Rapport 2011
Hasjbruk blant ungdom
Hasjbruk blant ungdom 12- 15 år. Omfang, kjennetegn og tiltak. Stavanger kommune, med veiledning fra Kompetansesenter rus - region vest Stavanger v/ Inger Eide Robertson og Bente Sikveland
PDF-artikkel
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.
MEDIEOPPSLAG:
Strandbuen: Ungdata, 270215
aktuelle LINKER:
 
Boligsosialt arbeid: www.veiviseren.no .
 
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus