Samhandlingsprosjektet rus og somatikk, Haugesund sjukehus

Vi vet at en stor andel av pasienter som er innlagt ved somatiske avdelinger, har skadelig bruk av rusmidler. Helse Fonna starter nå i samarbeid med KoRus vest Stavanger, Roglanad A-senter, et 3 årig prosjekt ved Haugesund sjukehus. Alle pasienter som legges inn på somatisk avdeling, vil bli kartlagt for sin bruk av rusmidler. Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet.
 
Tilbud
Pasienter med risiko / skadelig bruk av rusmidler får tilbud om oppfølging i form av livsstilsamtaler etter MI-metodikk og / eller videre oppfølging og henvisning ved behov. 
Kontakt med fastleger blir sentralt i dette prosjektet. KORFOR og Haugland A-senter er viktige samrabeidspartnene sammen med ruspoliklinikken på Haugesund sjukehus. I tillegg til å fange opp pasienter med skadelig rusbruk tidligst mulig, vil en teste ut om "screening" som metode gjør sitt til at flere med rusmiddelrelaterte utfordringer oppdages av helsepersonell.

Dokumentasjon
Erfaringene som blir gjort skal dokumenteres og sammenlignes med erfaringene gjort ved Stavanger Universitetssykehus. Resultatene skal så presenteres i en rapport som kan være til hjelp for andre Helseforetak som ønsker å gjøre noe på dette feltet. 

 
Informasjon får du ved å kontakte Bernt Neland, se info i høyre tekstboks.


 
Kontakt
Bernt Netland
Rådgiver
bernt.netland@helse-fonna.no
Tlf.: 917 22 548

 
Aktuelle linker
Skriv linker her
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk - Bygg 5
OU-avdeling & Kompetansesenter rus - Bygg 4
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
logo-bunn
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie