Rus/somatikk prosjekt ved Haugesund sjukehus

Vi vet at en stor andel av pasienter innlagt somatiske avdelinger har skadelig bruk av rusmidler. Helse Fonna i samarbeid med Korus Vest, Stavanger jobber med et  et 3 årig Tidlig intervensjonsprosjekt  ved Haugesund sjukehus.
shutterstock 12989881%5b1%5dfather 3 year daughter beach back
Alle pasienter som blir innlagt på somatisk avdeling vill bli kartlagt for sin bruk av rusmidler. Pasienter med risiko/skadelig bruk får tilbud om oppfølging i form av livsstils samtaler etter MI metodikk og/eller videre oppfølging og henvisning ved behov. Kontakt med fastleger blir sentralt i dette prosjektet.
 
KORFOR, og Haugaland a-senter er en viktig samarbeidspartner sammen med ruspoliklinikken på Haugesund sykehus. I tillegg til å «fange» opp pasienter med skadelig bruk så tidlig som mulig, vil en teste ut om «screening» som metode gjør sitt til at flere med rusmiddelrelaterte utfordringer oppdages av helsepersonell. Erfaringene som blir gjort skal dokumenteres og sammenlignes med erfaringene gjort ved Stavanger universitetssykehus.  Resultatene skal så presenteres i en rapport som kan være til hjelp for andre Helseforetak som ønsker å gjøre noe på dette feltet. Egen prosjektleder er ansatt fra 1. september. Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet. 
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.
Kontakt
Bernt Netland
Rådgiver
Bernt.netland@helse-fonna.no
Tlf.: 917 22 548
Aktuelle linker
Skriv linker her
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies