Videreutdanning i familieterapi

Diakonhjemmet Høgskole i Sandnes tilbyr i samarbeid med Rogaland A-senter videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis over 2 år, på 4 semestre, med 2 kursuker pr. semester. Nytt kull startert høst 2014. Videreutdanningen er basert på Studieplan for Master i familieterapi og systemisk praksis som tilbys fra studiested Oslo. 
bilde-forside01
Målgrupper
personell med helse – og sosialfaglig eller tilsvarende bakgrunn. Ansatte som arbeider med klienter, familier, enkeltindivider eller grupper i familievern, sosialt arbeid, psykisk helsevern, rusfeltet og liknende.

Opptakskrav
3-årig høgskoleutdanning i helse – og sosialfag eller tilsvarende.

To års praksis i hel stilling etter grunnutdanning.

Innhold
Grunnlagsteori, Faglige tilnærminger, faglig fordypning, praksis og veiledning (praksis 100 timer og veiledning 120 timer), personlige verdier og relasjoner. Pensum totalt 4000 sider, obligatorisk og selvvalgt pensum. 80 prosent nærværsplikt. Studiet har varierte vurderingsformer. 
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.
Kontakt
Randi Mossefin
Familieterapeut
Randi.mossefinn@lyse.no
Tlf.: 922 89 474 
Aktuelle linker
Skriv linker her
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies