Videreutdanning i familieterapi

Diakonhjemmet Høgskole i Sandnes tilbyr i samarbeid med Rogaland A-senter videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis over 2 år, på 4 semestre, med 2 kursuker pr. semester. Nytt kull startert høst 2014. Videreutdanningen er basert på Studieplan for Master i familieterapi og systemisk praksis som tilbys fra studiested Oslo. 
Målgrupper
personell med helse – og sosialfaglig eller tilsvarende bakgrunn. Ansatte som arbeider med klienter, familier, enkeltindivider eller grupper i familievern, sosialt arbeid, psykisk helsevern, rusfeltet og liknende.

Opptakskrav
3-årig høgskoleutdanning i helse – og sosialfag eller tilsvarende.

To års praksis i hel stilling etter grunnutdanning.

Innhold
Grunnlagsteori, Faglige tilnærminger, faglig fordypning, praksis og veiledning (praksis 100 timer og veiledning 120 timer), personlige verdier og relasjoner. Pensum totalt 4000 sider, obligatorisk og selvvalgt pensum. 80 prosent nærværsplikt. Studiet har varierte vurderingsformer. 
Kontakt
Randi Mossefin
Familieterapeut
Randi.mossefinn@lyse.no
Tlf.: 922 89 474 
Aktuelle linker
Skriv linker her
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.
logo-bunn
miljoraarnet-logo
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Besøksadresse:
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSE

Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger


TELEFON

51 72 90 00
logo-bunn
miljoraarnet-logo
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie