Prosjekter

Ny kurs - og prosjektkatalog publiseres i januar hvert år.
Våre pågående prosjekter finner du beskrevet i kurs -  og prosjektkatalog for 2019, eller på våre nettsider under Prosjekter og program, eller Kompetansebyggende tiltak. Prosjektene inngår i våre kjerneoppdrag fra Helsedirektoratet innen Rusforbygging og folkehelse, Tidlig innsats og Rusarbeid.
Ta gjerne kontakt med prosjektansvarlig for mer utfyllende informasjon.
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Besøksadresse:
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSE

Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger


TELEFON

51 72 90 00
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie