Prosjekter

Ny kurs - og prosjektkatalog publiseres ca. 20.januar 2018.
Våre pågående prosjekter finner du beskrevet
i kurs -  og prosjektkatalogen for 2017, eller på våre nettsider i venstre meny under Prosjekter.
Prosjektene inngår i våre kjerneoppdrag fra Helsedirektoratet innen Rusforbygging/ folkehelse, Tidlig intervensjon og Rusbehandling.
scanpix ungdom rosa stripegenser
Ta gjerne kontakt med prosjektansvarlig for mer utfyllende informasjon.
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies