Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Medieoppslag

Aktuelle medieoppslag vil publiseres etter hvert under nyheter på hjemmesiden www.korus-stavanger.no.

2017: 23.12.2017: http://www.korus-stavanger.no/nyheter/medieoppslag-om-jul-og-alkoholbruk.
Oppslag i syv medier om jul og alkoholbruk for familier med barn.


 


 
shutterstock 12989881%5b1%5dfather 3 year daughter beach back
Medieprofilering er en del av oppdraget fra Helsedirektoratet med å gjøre kjent tilbudet ved KoRus Stavanger, til befolkningen generelt og til fagfolk i kommuner, spesialisthelsetjenester, private virksomheter, brukere, skoler og utdanningsvirksomheter, myndigheter, media mm .
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies