Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Kurskatalog

shutterstock 14645863%5b1%5d ras brosjyre ungdom lekser
Over finner du vår kurs- og prosjektkatalog for 2018.
Påmelding til alle kurs gjøres gjennom vår kursportal; www.deltager.no.

Kurs som kommer til underveis gjennom året, finner du her: www.korus-stavanger.no
 
Dersom du har spørsmål til kurs/ konferanser eller prosjekter, finner du kontaktperson på hvert kurs/ prosjekt  i kurs - og prosjekkatalogen for 2018.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss på KoRus Stavanger for mer utfyllende informasjon.
Telefon: 51 72 90 00 og spør etter Linda Gabrielsen.
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies