Ansatte

Her finner du kontaktpersoner og kontaktinformasjon for de ulike temaområdene innen kjerneoppdraget fra Helsedirektoratet. 
tore berge
Tore Berge
Leder 
Kompetansesenter rus - region vest Stavanger (KoRus)

Mobil: +47 47 61 60 99

 
odd.tore.berge@rogaland-asenter.no
ingrid r str%c3%b8msvold
Ingrid R. Strømsvold
Rådgiver
Ansvar: MI og Bedre tverrfaglig innsats, BTI
Tlf: 400 44 161
Ingrid.rasmussen.stroemsvold@rogaland-asenter.no
silje-lill-rimstad02
Silje Lill Rimstad
Rådgiver
Teamkoordinator Rusarbeid
Ansvar: Rusbehandling, implementering av veiledere og retningslinjer. Rus og vold - prosjektet.
Tlf.: 51 72 90 32
Silje.lill.rimstad@rogaland-asenter.no
inger-eide-robertson02
Inger Eide Robertson
Rådgiver/sosiolog - PhD
Ansvar: Recovery, HKH, Praksisnær FoU, dokumentasjon og evaluering. Fagkoordinator forebygging.
Tlf: 971 42 967
inger.eide.robertson@rogaland-asenter.no
maren-l%c3%b8v%c3%a5s02
Maren Løvås
Rådgiver/sosialantropolog
Ansvar: Teamkoordinator tidlig innsats.
Rusproblemer i familier med barn. Rus og etnisitet.
Tlf.: 51 72 91 38
Maren.loevaas@rogaland-asenter.no
ingunn-k -svendsen02
Ingunn K. Svendsen
Spesialrådgiver/ klinisk spes. psykiatrisk sykepleie
Ansvar: Arbeidsliv og rus/ alor nettverk, ansvarlig alkoholhåndtering,
aldring og alkohol.
Tlf.: 51 72 90 63
Tlf: 909 35 662
Ingunn.elise.kjerstad.svendsen@rogaland-asenter.no
%c3%85sa-sj%c3%b8gren02
Åsa Sjøgren
Rådgiver
Prosjektleder WIRUS.
Ansvar: Overdosestrategi, lavterskeltiltak, aldring og alkohol.
Tlf.:51 72 91 37
mobil: 976 06 887
aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter.no
Bernt Netland
Koordinator Tidlig intervensjon, Haugalandet
Ansvar: BTI
Tlf.: 917 22 548
Bernt.netland@helse-fonna.no
anne-schanche-selbekk02
Anne Schanche Selbekk
Rådgiver/sosiolog, PhD, FOU-leder
Ansvar: Dokumentasjon og evaluering, familie og barn som pårørende.
Praksisknær FOU.
Tlf.: 51 72 90 12
Tlf: 996 19 617
Anne.schanche.selbekk@rogaland-asenter.no
sven-gustafsson02
Sven Gustafsson
Rådgiver
Ansvar: Ungdata, Brukerplan og planarbeid
Mobil: 942 05 590

 
gussve@rogaland-asenter.no
linda gabrielsen
Linda Gabrielsen
Sekretær
Ansvar: kurspåmelding/ kundehåndtering, fakturering
telefon: 51 72 90 00

mail: linda.gabrielsen@rogaland-asenter.no
img 8843
Geir Petter Røssland
Kommunikasjonsrådgiver
Lyd&bilde, SoMe, web, innhold.

Mobil: 94134062

Epost: 
geir.petter.rossland@rogaland-asenter.no
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.