Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Ansatte

Her finner du kontaktpersoner og kontaktinformasjon for de ulike temaområdene innen kjerneoppdraget fra Helsedirektoratet. 
tore berge
Tore Berge
Leder 
Kompetansesenter rus - region vest Stavanger (KoRus)

Mobil: +47 47 61 60 99

 
odd.tore.berge@rogaland-asenter.no
ingrid r str%c3%b8msvold
Ingrid R. Strømsvold
Rådgiver
Ansvar: MI og Bedre tverrfaglig innsats, BTI
Tlf: 400 44 161
Ingrid.rasmussen.stroemsvold@rogaland-asenter.no
silje-lill-rimstad02
Silje Lill Rimstad
Rådgiver
Teamkoordinator Rusarbeid
Ansvar: Rusbehandling, implementering av veiledere og retningslinjer. Rus og vold - prosjektet.
Tlf.: 51 72 90 32
Silje.lill.rimstad@rogaland-asenter.no
marit-vasshus02
Marit Vasshus
Kommunikasjonsrådgiver/ webredaktør
Tlf.: 51 72 90 31
Tlf: 906 16 669
Marit.vasshus@rogaland-asenter.no
maren-l%c3%b8v%c3%a5s02
Maren Løvås
Rådgiver/sosialantropolog
Ansvar: Teamkoordinator tidlig innsats.
Rusproblemer i familier med barn. Rus og etnisitet.
Tlf.: 51 72 91 38
Maren.loevaas@rogaland-asenter.no
ingunn-k -svendsen02
Ingunn K. Svendsen
Spesialrådgiver
Ansvar: Arbeidsliv og rus/ alor nettverk, ansvarlig alkoholhåndtering,
aldring og alkohol.
Tlf.: 51 72 90 63
Tlf: 909 35 662
Ingunn.elise.kjerstad.svendsen@rogaland-asenter.no
%c3%85sa-sj%c3%b8gren02
Åsa Sjøgren
Rådgiver
Prosjektleder WIRUS.
Ansvar: Overdosestrategi, lavterskeltiltak, aldring og alkohol.
Tlf.:51 72 91 37
mobil: 976 06 887
aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter.no
Bernt Netland
Koordinator Tidlig intervensjon, Haugalandet
Ansvar: BTI
Tlf.: 917 22 548
Bernt.netland@helse-fonna.no
anne-schanche-selbekk02
Anne Schanche Selbekk
Rådgiver/sosiolog, PhD, FOU-leder
Ansvar: Dokumentasjon og evaluering, familie og barn som pårørende.
Praksisknær FOU.
Tlf.: 51 72 90 12
Tlf: 996 19 617
Anne.schanche.selbekk@rogaland-asenter.no
sven-gustafsson02
Sven Gustafsson
Rådgiver
Fagkoordinator for rusmiddelforebygging
Ansvar: Ungdata, Brukerplan og planarbeid
Mobil: 942 05 590
sven.gran.peter.gustafsson@rogaland-asenter.no
linda gabrielsen
Linda Gabrielsen
Sekretær
Ansvar: kurspåmelding/ kundehåndtering, fakturering
telefon: 51 72 90 00

mail: linda.gabrielsen@rogaland-asenter.no
inger eide robertson 1
Inger Eide Robertson
​sosiolog, p.t permisjon PhD.studier
telefon: 51 72 90 00
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.
logo-bunn
miljoraarnet-logo
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Besøksadresse:
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSE

Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger


TELEFON

51 72 90 00
logo-bunn
miljoraarnet-logo
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie