Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
04.12.2020
Marit Vasshus

Vår digitale konferanse Mot til å se- evne til å handle 20. januar 2021 er klar for påmelding

Du er hjertelig velkommen til å melde deg på vår årlige nasjonale konferanse Mot til å se- evne til å handle i møte med barn i familier der foreldre har psykisk lidelse, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom.
Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus)/ Rogaland A-senter arrangerer den digitale konferansen i samarbeid med tverretatlig koordineringsgruppe for konferansen.

Påmelding: https://www.deltager.no/mot_til_a_se_-_evne_til_a_handle_20012021

Program: PDF

Innledere på konferansedagen
På konferansen vil du få høre mange spennende innledere:

Eva Langeland, Prof. i helsevitenskap, PhD, Høgskulen på Vestlandet.

Eli Marie Wiig, sykepleier, pedagog og PhD, Korus Sør.

Ulrika Christina Håkansson, Psykologspesialist, Førsteamanuensis, PhD Høgskolen i Innlandet, Institutt for psykologi.

Rita Hammerø og Lars Ravn Øhlckers, Barne- og ungdomspsyk. avd, Helse Stavanger.

Henning Mohaupt, Psykologspesialist PhD, Alternativ til vold( ATV).

Astrid Swan Croucher, barnevernspedagog, barne- og pårørende kontakt Rogaland A- sente  

Nina Grashei, vernepleier med erfaringskompetanse, erfaringskonsulent v/Rogaland A-senter, avdeling Gravide og småbarnsfamilier og behandler ved Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Helse Stavanger.
 
 
shutterstock 52629715%5b1%5dmother little sin serious