Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
18.12.2012
Marit Vasshus

Utstein Refleksjonsforum 2013 om dannelse

Professor i statsvitenskap og aktiv samfunnsdebattant Bernt Hagtvedt, Universitetet i Oslo kommer 12.mars til Utstein kloster. Han vil belyse temaet ”dannelse” med henblikk på utdannelse og yrkespraksis.
Er det mindre rom enn før for drøftinger i dagens helsevesen? Fører utdannelse til veltilpasset taushet? Er det noe i dagens kunnskapssamfunn som trekker i retning av nærsynthet? Slike og beslektede temaer vil seminaret dreie seg om. Detaljert program vil være klart i løpet av januar.

Målgrupper for Utstein Refleksjonsforum er ansatte i rusfeltet, psykiatrien, helseadministrasjonene, universiteter og høyskoler, kirken, andre interesserte.

Komiteen består av:
Klinikksjef Anita Aniksdal, Psykologspesialist Rasmus Sand, institusjonsprest Arild Vøllestad; alle tre fra Rogaland A-senter, samt leder av Institutt for helsefag ved UiS Kari Vevatne og leder av Kirkens Bymisjon Rogaland Arnfinn Fiskå.

Kontaktperson:
Arild Vøllestad; mail: arild.voellestad@ras.rl.no
telefon: 51 72 90 00
utstein kloster 11 oktober 2005 124
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies