Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
08.12.2008
MV

Tydelige grenser gir mindre tenåringsfyll

Foreldre spiller hovedrollen når det gjelder å begrense alkoholbruk blant ungdom. Helsedirektoratets årlige kampanje gir tenåringsforeldre konkrete råd som støtter grensesetting. Undersøkelser viser at ungdom faktisk også ønsker klare grenser - selv om de sier noe annet til mor og far.
Ni av ti foreldre setter bevisst grenser for å begrense tenåringens muligheter til å drikke alkohol. Åtte av ti foreldre sitter oppe og venter til tenåringen har kommet hjem i helgene. Dette virker effektivt for å hindre og begrense alkoholbruk.

Leseren har ikke støtte for innebygde rammer, eller er konfigurert til ikke å vise innebygde rammer.

Helsedirektoratets kampanje "Tør å sette grenser" legger særlig vekt på å gi foreldrene tillit til at de kan spille en viktig rolle for å begrense ungdoms alkoholbruk.

Helsedirektoratet har utarbeidet fem konkrete råd om alkohol til tenåringsforeldre:

- Sett tydelige grenser
- Ikke gi alkohol til ungdom under 18 år
- Snakk med andre foreldre om grenser og felles mål
- Tenk igjennom dine egne grenser i forhold til alkoholbruk
- Vis at du bryr deg

les mer om grenser for ungdom og alkohol på Helsedirektoratets nettsider www.helsedirektoratet.no

 
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies