Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
23.08.2013
Marit Vasshus

Tverrprofesjonell samhandling - videreutdanning

Den 21. august startet Høgskolen Stord Haugesund en videreutdanning, med 15 studiepoeng i tverrprofesjonell samhandling. Dette er det første kurset i sitt slag her i landet, med fokus på tverrprofesjonell samhandling.
Deltakerne kommer i hovedsak fra kommuner som er med i Helsedirektoratets kampanje "Bedre tverrfaglig innsats" for barn og unge. Professor Hugh Barr, fra England, var invitert til en work-shop. Han er en av frontfigurene innen tverrprofesjonelt samarbeid og - utdanning (Interprofessional Education and Collaborative PracticeTittelen på workshop'en  var "The Foundation for Interprofessional Collaboration (IPC). Opportunities and conditions." Utdanningen har fem samlinger på 11 dager.

Kursansvarlige: dosent Gerd Bjørke, mail:  Gerd.Bjorke@hsh.no, og professor Tarja Tikkanen.
logo-bunn
miljoraarnet-logo
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Besøksadresse:
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSE

Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger


TELEFON

51 72 90 00
logo-bunn
miljoraarnet-logo
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie