Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
06.12.2012
Marit Vasshus

Trygt uteliv for alle

Helsedirektoratet lanserte idag ny veileder for salgs- og skjenkekontroll. Med den nye veilederen, ønsker en et tryggere uteliv for publikum, sier assisterende helsedirektør Knut Inge Klepp.
Alkoholloven har som mål å begrense samfunnsmessige og individuelle skader ved alkoholbruk. Et viktig virkemiddel for alkoholloven er kommunenes forvaltning av salgs- og skjenkebestemmelsene. Helsedirektoratet lanserer en veileder i salgs- og skjenkekontroll som skal være et praktisk verktøy for kontrollører og kommuner for å styrke kontrollvirksomheten.

Veilederen er utarbeidet i samarbeid med Politidirektoratet.

Last ned veilederen:
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/veileder-i-salgs-og-skjenkekontroll/Publikasjoner/IS-2038%20Veilder%20i%20salgs-%20og%20skjenkekontroll%20-%20Webversjon.pdf
20070306-144842-5
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies