Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
26.02.2019
Marit Vasshus

Tolv kommuner på BTI- fagdag i Helse Fonna- regionen

Sentralt tema var hva lovverket omhandler når vi søker å sikre samarbeid, involvering og koordinering av innsatser overfor barn, unge og familier som bekymrer.
Tolv kommuner i Helse Fonna - regionen deltok 20. februar på fagdag om lovverk knyttet til Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI).

Nær 70 fagfolk deltok og sentralt tema var hva lovverket omhandler når vi søker å sikre samarbeid, involvering og koordinering av innsatser overfor barn, unge og familier som bekymrer.

Fagdagen ble arrangert i samarbeid mellom KoRus Bergen, KoRus Stavanger, Fylkesmannen i Vestland og Fylkesmannen i Rogaland. Rådgiver/jurist Anders Kvadsheim ved Helse-, sosial og barnevernsavdelingen hos Fylkesmannen i Rogaland) og rådgiver/jurist Line Sperre ved Utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Vestland bidro med faglig innhold og case til drøfting.
kurs fylkesmann
logo-bunn
miljoraarnet-logo
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Besøksadresse:
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSE

Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger


TELEFON

51 72 90 00
logo-bunn
miljoraarnet-logo
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie