Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
14.03.2011
Marit Vasshus

To - tre prosent tenåringer bruker hasj

To-tre prosent av ungdom i alderen 12 – 15 år bruker hasj, men de har gjerne flere problemer. Hasjen kjøpes av jevnaldrede og betales med lommepengene, viser en fersk kartlegging i Stavanger kommune.
Det er ofte ungdom med mange problemer, og foreldre som er lite til stede, eller har rus eller psykisk lidelse i familien. Utekontakten i Stavanger har foretatt en kartlegging av hasjbruk i aldersgruppen 12- 15 år i Stavanger sammen med K44- et tilbud for ungdom med rusproblemer. Målet med kartleggingen var å finne ut av omfang, kjennetegn ved brukerne og hvilke tiltak som er effektive. Undersøkelsen viser at mange av disse ungdommene unngår kontakt med hjelpere, på grunn av dårlige erfaringer. Ungdom tar ikke opp dette tema selv, man må spør direkte og ha kunnskap om tema, for å få ærlige svar. Ungdom som røyker hasj, drikke mer og røyker oftere enn jevnaldrende, ifølge leder av Utekontakten Tonje Hoff. I Stavanger kommune skal skoler, helsesøstre, PPT og Utekontakt ha kompetanse for å fange opp og hjelpe disse barna som er i risikosonen. Kompetansesenter rus, Stavanger ved Rogaland A-senter har bidratt med veiledning i prosess og analyse av funn og rapport.

Les oppslag i Stavanger Aftenblad torsdag 10.mars side 4 og 5.
Rogalands Avis side 8.
Les rapport
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk - Bygg 5
OU-avdeling & Kompetansesenter rus - Bygg 4
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
logo-bunn
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie