Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
08.10.2010
Marit Vasshus

Stavangers skjenkenæring skal kurses i Ansvarlig vertskap

Stavanger kommune samarbeider med skjenkenæring, politi og Kompetansesenter rus Stavanger, Rogaland A-senter ved Ingunn Svendsen om kursing i Ansvarlig vertskap. Hele 256 ledere fra 128 skjenkesteder skal på kurs i 2011, med oppstart på nyåret.
Økt bevissthet
Et av målene er å gjøre bevillingsinnehavere mer bevisste på sitt ansvar ved skjenking av alkohol. Kursene bygger på Alkoholloven, og formålet med Ansvarlig vertskap er å få bort overskjenking, skjenking til minderårige og rusrelatert vold, og bidra til en tryggere håndtering av vanskelige situasjoner.

Se oppslag i Rogalands avis 6.oktober 2010, side 12-13.
arbliv-ingunn-240910s
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies