Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
20.09.2010
Marit Vasshus

Spreke pasienter setter Kjerag rekord

Spreke pasienter satte ny rekord tur - retur Kjerag torsdag 9.september. De seks turgåerne er for tiden pasienter ved Rogaland A-senters behandlingsavdeling, hvor man vektlegger gode naturopplevelser og fysisk aktivitet både under himmelens høye tak og noen ganger innendørs som trening. De sprekeste brukte kun 1 ½ time inn til Kjerag - bolten, mot normalt er turen beregnet til 2, 5 timer, sier en glad miljøterapeut Eirik Nordgulen, som var turarrangør.
- Vi har ansatt en idrettsepdagog ved Behandlingsavdelingen som ivarater helsefremmende aktiviteter for pasientene sammen med øvrig behandlingspersonell. Dette er et viktig foksuområde i behandlingen,  fordi fysisk aktivitet og trening på lengre sikt fremmer pasientenes psykiske helse, og kan lindre angst og uro og søvnvansker. Pasientene får tilbud både i grupper og invividuelt tilrettelagt for den enkelte, sier avdelingsleder Unn Hammervold ved Behandlingavelingen på Rogaland A-senter.
kjerag-bolt500
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies