Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
15.09.2010
Marit Vasshus

Spesialist i almennmedisin ny praksiskonsulent på Rogaland A-senter

Spesialist i allmennmedisin, Kjeld Gregertsen, Byfjorden legesenter, er ny praksiskonsulent fra 1. september 2010 på Rogaland A-senter.
Praksiskonsulentene har som leger blant annet følgende oppgaver:

Bidra til å utvikle godt samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten
  • Tiltak for bedre pasientflyt
  • Utarbeide retningslinjer for god henvisnings- og utskrivingspraksis og skrive gode epikriser
  • Bidra til bedre informasjonsflyt mellom primærhelsetjenesten og helseforetaket
  • Etablere og rettlede om rutiner for samhandling
  • Legge til rette for gjensidig hospitering
Et viktig mål med hospiteringsordningen generelt er bedre kjennskap og tillit mellom spesialisthelsetjenestens personale og de lokale allmennlegene, samtidig som allmennlegene vil kunne øke sin kompetanse.

Den norske legeforening
Legeforeningen mener at Praksiskonsulentordningen (PKO) bør innføres ved alle kliniske sykehusavdelinger hvor den egner seg. Erfaringer tilsier at praksiskonsulentordningen gir bedre samhandling både på system- og individnivå.  

Undersøkelser viser at samarbeid mellom sykehusleger/ leger i spesialisthelsetjenesten og allmennleger gir bedre faglig kvalitet på tiltak i helsetjenesten.

Les mer:http://www.pko.no/SUS/index.htm
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies