Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
04.07.2011
Marit Vasshus

Rusfag nr 2 2011

Bladet "Rusfag" gis ut to ganger i året med en fagartikkelsamling vår ( nr 1/ 2011 15 artikler) og et temanummer på høsten ( nr 2/ 2010 16 artikler), og bladet er et ledd i dette arbeidet. Rusfag er et resultat av et samarbeid mellom de syv kompetansesentrene i Norge. Kompetansesenter rus Stavanger har denne gangen bidratt med tre artikler: Ungdomsundersøkelser med kommunal forankring og nasjonal rekkevidde, B-preparat; om fastlegers forskrivingspraksis og samarbeidsønsker, Når forskningsresultater spriker eller er ubehagelige. Vi ønsker at Rusfag skal inspirere kommuner og ansatte innen forebygging, tidlig intervensjon og behandling i sitt daglige arbeid. Vi ønsker også å gjøre kjent det arbeidet som kompetansesentrene har i oppdrag fra Helsedirektoratet å bidra til.
Denne utgivelsen inneholder følgende artikler fra Kompetansesenter rus Stavanger:

RUSFAG nr 1/ 2011
UNGDOMSUNDERSØKELSER MED KOMMUNAL FORANKRING OG NASJONAL REKKEVIDDE
Inger Eide Robertson, s 69 - 75
PDF artikkel

NÅR FORSKNINGSRESULTATER SPRIKER ELLER ER UBEHAGELIGE
Arild Vøllestad, s 55 - 60
PDF artikkel

B-PREPARAT: OM FASTLEGERS FORESKRIVNINGSPRAKSIS OG SAMARBEIDSØNSKER
Rasmus Sand, Terje Vevatne og Anne Schancke Selbekk, s 123 - 130
PDF artikkel

 PDF av hele fagbladet Rusfag 1/ 2011

Du kan få tilsendt fagbladet ved å henvende deg til Hidle ELin Haugland,  tlf: 51 72 90 00, eller mail: hilde.elin.haugland@ras.rl.no
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies