Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
17.01.2008

Rogaland A-senter bistår kommuner i arbeidet med rusmiddelpolitisk plan

Rogaland A-senter kan tilby bistand til kommuner i Rogaland som skal starte prosesser med å utforme en rusmiddelpolitisk handlingsplan. Kommunene skal utarbeide en slik plan ifølge Alkohollovens § 1-7d. Kommunene bestemmer og regulerer salgs og skjenkebestemmelsene og en rusmiddelpolitisk handlingsplan er et av de viktigste virkemidler i alkoholpolitikken. Kontaktpersoner på Rogaland A-senter er: avdelignselder Jan Amundsen, Forsknings - og utviklingsavdelingen, og Egil Sandgren.
mailadresse: jan.amundsen.rl.no.      tlf: 51 72 90 29
mailadresse: egil.sandgrenras.rl.no    tlf: 51 72 90 32
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies