Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
02.06.2010
Marit Vasshus

Regional kompetanseplan for 2010

Fylkesmannen i Rogaland og Kompetansesenter rus Stavanger ved Rogaland A-senter har i samarbeid utarbeidet en regional plan for kompetanse for i år. Planen gir en oversikt over kompetansetiltak, prosjekter og nettverk rettet mot kommunene i forhold til forebygging, tidlig intervensjon og innsats for rusmiddelavhengige. Andre kompetansetiltak kan skreddersys etter behov.
Regional kompetanseplan 2010

For nærmere informasjon kontakt Kompetansesenter rus, region vest Stavanger ved avdelingsleder Katharina Hovland; telefon 51 72 90 00, eller send en e-mail: katharina.hovland@ras.rl.no
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies