Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
08.04.2013
Marit Vasshus

Oppslagsverk om tiltak og tilbud for ungdom

Hvordan kan vi hjelpe ungdom som står i fare for å falle utenfor skole og arbeidsliv? Nå foreligger et oppslagsverket som er laget i et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Husbanken og Det kriminalitetsforebyggende råd – og er for offentlig ansatte som jobber med tiltak og tjenester for ungdom.
Oppslagsverket gir en samlet oversikt over offentlige tjenesters ansvar og virkemidler, og tiltak som kan bidra til å motvirke at ungdom faller utenfor skole og arbeidsliv.

Noen faller utenfor
Flertallet av unge norske kvinner og menn gjennomfører utdanning og etablerer seg på arbeidsmarkedet som unge voksne. Likevel er det mange som står helt eller delvis utenfor skole og arbeidsliv.

Dette har betydelige negative konsekvenser for samfunnet og ikke minst den det gjelder.  Vi vet for eksempel at ungdom som faller ut av skolesystemet har store problemer med å komme seg inn på arbeidsmarkedet, selv om antallet arbeidsplasser øker.  Det er også knyttet stor bekymring til at unge voksne er den raskest voksende gruppen av uføretrygdede i Norge i dag.

Kunnnskap om brede spekter av tiltak
Det gjøres mye bra arbeid for å inkludere ungdom i skole og arbeidsliv. Men det er også et komplekst fagfelt. En utfordring fagfolk ofte peker på er at ungdommene det handler om ofte har behov for et bredt spekter av tiltak, og at det som regel ikke er en instans eller tjeneste som har hovedansvaret.  Skal vi lykkes i arbeidet er det derfor viktig å kjenne til hverandre, avklare ansvarsforhold og koordinere og samordne innsatsen på områder der tjenestene har overlappende ansvar.  Oppslagsverket er laget med sikte på å gjøre denne jobben litt lettere.

http://www.bufetat.no/nyheter/Oppslagsverk-for-deg-som-jobber-med-tiltak-og-tjenester-for-ungdom/

les mer på BUF -etat sine hjemmesider
shutterstock 42336040%5b1%5d t5 teeenage girl isolated
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies