Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
26.01.2010
MV

Nytt undervisningstilbud for pasienter og familie i poliklinikk

Rogaland A-senters poliklinikk har utarbeidet er nytt og gratis undervisningstilbud til pasienter og deres familiemedlemmer som starter opp 2.februar og går over fire kvelder kl. 18-20. Relevante tema er
Interesserte trenger ikke melde seg på, men kan møte opp direkte i Skogstøstraen 37, Tastasjøen.( etasjen over Byfjord legesenter, ved rederi Møkster)

Informasjonsbrosjyre

Har du spørsmål, kan du kontakte:
Torbjørg Skaalnes, familieterapeut, tlf: 51 72 90 00 eller

Bente Hedland, avdelingsleder, telefon: 51 72 90 00
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies