Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
29.04.2014
Marit Vasshus

Ny veileder psykisk helse og rus

Helsedirektoratet lanserer ny veileder " Sammen om mestring." Veilederen gjelder lokalt psykisk helse og rusarbeid for voksne. Fylkesmannen vil i samarbeid med Kompetansesenter rus Stavanger arrangere en opplæringsdag.
Helsedirektoratets veileder " Sammen om mestring" i  lokalt psykisk helse og rusarbeid for voksne skal spres til kommune for å hjelpe til i arbeidet.  Fylkesmannen vil i samarbeid med Kompetansesenter rus Stavanger arrangere en opplæringsdag. Nærmere informasjon vil komme på nettsidene til Fylkesmannen og Kompetansenter rus Stavanger når dato er fastsatt.

se link:
http://www.helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Sider/nytt-verktoy-for-godt-lokalt-psykisk-helse-og-rusarbeid.aspx.

http://www.napha.no/content/7413/Lanserte-ny-psykisk-helse--og-rusveileder.

Kontaktperson Fylkesmannen:
Ellen Aarre, rådgiver
E-post: fmroeaa@fylkesmannen.no.
Tlf: 51 56 87 46. Sentralbord: 51 56 87 00

Kontaktperson KoRus Stavanger:
Bente Sikveland, e-post: bente.sikveland@ras.rl.no.
tlf: 51 72 90 00
ill-solastrand-700
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies