Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
28.08.2015

Ny felles nettportal for sju regionale kompetansesentre i rusfeltet

De syv regionale kompetansensetrene innen rus får nå ny felles nettportal. Helsedirektoratet er oppdragsgiver.
Sju regionale kompetansesentre på rusfeltet – én nettportal:kompetansesenterrus.no.

Nettportalen henviser til hvert regionale nettsted for KoRus. 

link: http://kompetansesenterrus.no

Kommunikasjonsrådgiverne på de syv regionale sentrene har deltatt i utviklingen og strukturen på nettportalen.


28/08/2015/ Marit Vasshus
shutterstock 23680063%5b1%5d young boy with group in bacground showing ok sign
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies