Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
15.04.2013
Marit Vasshus

Ny artikkelserie Rusfag

Nå er Rusfag 1/ 2013 kommet, en artikkelserie med ulike tema knyttet til rus. Utgivere er de syv regionale Kompetansesentrene for rus på oppdrag fra Helsedirektoratet. "Gutter som bruker androgene anabole sterioder - hvem er de og hva trenger de?" er lokalt bidrag fra Stavanger kommunes Utekontakt, som samarbeider med KoRus Stavanger.
HKH - Kartleggingen( Hurtig kartlegging og handling) avdekker at hjelpeinstanser ikke er istand til å avdekke bruk, og heller ikke klarer å gi den hjelpen som AAS-brukere har behov for. Økt kunnskap om tematikken er nødvendig hos hjelperne.

Artikkelserien Rusfag nr 1/ 2013, inneholder ni artikler om livsstilkartlegging av gravide, problematferd i relasjoner, pårørende, skoleinnsats, forebygging og tidlig intervensjon.

PDF artikkel Anabole androgene steroider.
Forfattere er Siv Mæland og Tonje Hoff, Utekontakten, Stavanger kommune, s 13- 23

PDF hele artikkelserien Rusfag 1/ 2013

Magasinet Rusfag vil bli distribuert til kommuner og samarbeidspartnere. Man kan få bladet ved å henvede seg til hilde.elin.haugland@ras.rl.no
rusfag 2013 1
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk - Bygg 5
OU-avdeling & Kompetansesenter rus - Bygg 4
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
logo-bunn
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie