Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
22.08.2018
Marit Vasshus

Nettverkssamling for recoveryorientert praksis

KS, Korus Vest Stavanger og Fylkesmannen i Rogaland inviterer 30. og 31. oktober til å dele erfaringer med Recoveryorientert praksis.
Deltakere i «KS læringsnettverk psykisk helse og rus i Rogaland og Sunnhordaland» har uttrykt ønske og behov for Erfaringssamling med tema recoveryorientert praksis. Rapport 2018.
 
Formålet med Erfaringssamlingen er å støtte opp om arbeidet som ble startet i forbindelse med læringsnettverket med faglig påfyll, erfaringsdeling og dialog mellom deltakerne.
 
Konferansen er gratis, med en foreløpig begrensing på maks fem deltakere pr kommune.
 
Kontaktperson er Ellen Aarre, Rådgiver, Fylkesmannen i Rogaland. Tlf. 51 56 87 46

Stad: Scandic Forus hotell - Stavanger

Ansvarleg: Fylkesmannen i Rogaland, KS, KoRus Vest Stavanger i samarbeid med kommunar og brukarorganisasjonar.

Målgruppe er ledere og andre sentrale personer i Rogalands kommunar, samt i Stord og Bømlo kommune, og tilsette i helseføretak.

Påmeldingsfrist: 28.09.2018 23:00

påmelding:
https://www.fylkesmannen.no/nn/Rogaland/Kurs-og-konferansar/erfaringssamling-utvikling-av-recoveryorientert-praksis/
 
shutterstock 159077903%5b1%5d mange hender barn voksne
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies