Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
03.12.2013
Marit Vasshus

Nettverk vil styrke Alkoholloven

For å stryke arbeidet med å etterleve Alkoholloven, arrangerer Fylkesmannen i Rogaland idag et regionalt nettverksmøte med kommuner, politi og næring som er etablert for arbeidet med alkoholloven og ansvarlig alkoholhåndtering. Nettverksseminar i alkoholloven Fylkesmannens nettverksmøte inneholder følgende tema: Kommunal skjenkepolitikk - et viktig virkemiddel i det rusførebyggjande arbeidet i kommunen og i arbeidet med å skape gode vilkår for folkehelsa.Alkohollova - Fylkesmannens klagesaksbehandling etter alkoholloven. Samhandling politi - kommuner i et krimforebyggende perspektiv og Veileder i salg- og skjenkekontroll.
Program

Fylkesmannen planlegger et nettverkseminar tirsdag 28. januar 2014. Her tar en sikte på å nå særlig deltakere fra det strategiske nivået i kommunene, politiet og næringen.
logo-bunn
miljoraarnet-logo
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Besøksadresse:
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSE

Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger


TELEFON

51 72 90 00
logo-bunn
miljoraarnet-logo
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie