Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
24.02.2016
Marit Vasshus

Nettsiden Veivisere i lokale folkehelsetiltak

Helsedirektoratets nettside "Veivisere i lokalt folkehelsearbeid" har endret navn og heter nå "Veivisere i lokale folkehelsetiltak". Hensikten er å tydeliggjøre at en vektlegger anbefalinger og råd om folkehelsetiltak innenfor ulike områder som påvirker befolkningens helse.
Hensikten er å tydeliggjøre at en vektlegger anbefalinger og råd om folkehelsetiltak innenfor ulike områder som påvirker befolkningens helse.

Veivisere i lokale folkehelsetiltak beskriver 12 sentrale påvirkningsfaktorer og betydningen de har for befolkningens helse, omtaler tiltak og virkemidler som kommunene har mulighet til å igangsette, viser til aktuelt regelverk innenfor hvert tema, og viser fram eksempler på tiltak som kommuner har igangsatt.

De områdene som fremheves ift folkehelse er:
- Psykisk helse og livskvalitet - lokalt folkehelsearbeid;
Arbeidet for å bedre psykisk helse og livskvalitet er en viktig del av folkehelsearbeidet. Psykologiske, relasjonelle og sosiale forhold spiller en stor rolle, og folkehelsen kan bedres om disse faktorene ivaretas i samfunnsplanleggingen.

- utdanning fra barnehage til voksen
- økonomi
- bolig
- arbeid
- fysisk miljø
- skader og ulykker
- ernæring
- alkohol
- fysisk aktivitet
- tobakk
- seksuell helse.
les mer: Veivisere i lokale folkehelsetiltak .


 
shutterstock 57925066%5b1%5d tre generasjoner sitter p%c3%a5 strand
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies