Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
14.12.2017
Marit Vasshus

Nasjonalt nettverk for MI-kursledere

Jane Grove fra Scotland bidro til å inspirere kursledere som deler kunnskap til kommuner og spesialisthelsetjenester.
Kompetansenseter rus, KoRus Bergen- region vest,  inviterte nylig alle fagpersoner ved KoRus ene i Norge som holder kurs  i Motiverende samtaler (MI) til et nasjonalt Mi nettverk.
Motiverende samtale er et holdningssett og en tilærming til bruk i samtale med mennesker som ønsker endring i livet sitt.

Nettverkets deltakere bidrar til å dele kunnskap og erfaringer mellom de ulike KoRusène. Denne gangen ble det satt av en hel dag med Jane Groves fra Scotland. Janes Groves har lang erfaring som kursholder i MI og tittelen på hennes workshop var: «Creating Imaginative Learning –CIL: being the best MI trainer you can be».

Disse MI nettverkene er av stor betydning fordi de gir kursholdere i MI fornyet inspirasjon og bidrar til å videreutvikle MI opplæringer som blir gitt ved de ulike kompetansesentrene for rus, KoRus til kommuner og spesialisthelsetjenester.
2017 mi - ledernettverk bergen desember
logo-bunn
miljoraarnet-logo
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Besøksadresse:
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSE

Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger


TELEFON

51 72 90 00
logo-bunn
miljoraarnet-logo
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie