Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
14.01.2008

Kunnskapsløft for barneansvarlige

Spesialisthelsetjenesten har nå ansvar for å bedre tilbudet til barn av psykisk syke og rusavhengige foreldre. En barneansvarlig skal finnes på hver enhet i rusfeltet og i psykiatrien. Målet er å øke kunnskap om hvordan rusmiddelbruk og psykiske lidelser påvirker barn og deres oppvekstmuligheter.
Opplæringsprogrammet består av fire kursdager i januar og mars, og er et samarbeid mellom Stavanger Universitetssykehus, Helse Stavanger HF ved voksenpsykiatrisk avdeling, barnepsykiatrisk avdeling , Rogaland A-senter og rusbehandling innen spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland.

For spørsmål vedrørende faglig innhold, kontakt Randi Mobæk; rmo@sus.no.

For påmelding, kontakt Undervisnings- og forskningsavd. ved Pykiatrisk klinikk hbel@sus.no. tlf 51 51 52 36
logo-bunn
miljoraarnet-logo
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Besøksadresse:
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSE

Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger


TELEFON

51 72 90 00
logo-bunn
miljoraarnet-logo
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie