Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
14.01.2008

Kunnskapsløft for barneansvarlige

Spesialisthelsetjenesten har nå ansvar for å bedre tilbudet til barn av psykisk syke og rusavhengige foreldre. En barneansvarlig skal finnes på hver enhet i rusfeltet og i psykiatrien. Målet er å øke kunnskap om hvordan rusmiddelbruk og psykiske lidelser påvirker barn og deres oppvekstmuligheter.
Opplæringsprogrammet består av fire kursdager i januar og mars, og er et samarbeid mellom Stavanger Universitetssykehus, Helse Stavanger HF ved voksenpsykiatrisk avdeling, barnepsykiatrisk avdeling , Rogaland A-senter og rusbehandling innen spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland.

For spørsmål vedrørende faglig innhold, kontakt Randi Mobæk; rmo@sus.no.

For påmelding, kontakt Undervisnings- og forskningsavd. ved Pykiatrisk klinikk hbel@sus.no. tlf 51 51 52 36
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk - Bygg 5
OU-avdeling & Kompetansesenter rus - Bygg 4
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
logo-bunn
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie