Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
07.03.2016
Marit Vasshus

Kultur og ruspolitikk i bedriften

Ledere som har tydelige holdninger ift alkohol og rusbruk og avklarer «hvordan vil vi ha det hos oss», er essensielt i et ruspolitisk perspektiv. Det gir trygghet for ansatte.
Trygge ledere tar kloke valg, som gir trygghet og tydelighet for ansatte også når det gjelder ruspolitikk i virksomheten, sier Hasle Løchen, seniorrådgiver i Akan kompetansesenter på alor- nettverket i Haugesund 3.mars.
 
Det er viktig for bedrifter å ha fokus på mennesker og menneskelig kapital og på holdninger og verdier også i forhold til rusmiddelpolitikk, sier han.
 
Kostnader
Når det gjelder samfunnskostnader ift helse, så ligger stemningslidelser på topp, deretter hjerte - og karsykdommer og på tredje plass kommer alkohol. I 2004 kostet alkoholbruk 11,5 milliarder pr. år pga nedsatt effektivitet i form av nedsatt konsentrasjon og slurv.
 
Ifølge AKAN viser en undersøkelse at en av tre i alderen 18-29 år har vært beruset på jobb.

Bakrus på jobb
En undersøkelse gjennomført av Folkehelseinstituttet viser at en av fire har jobbet i bakrus  siste året.  17 prosent av arbeidstakerne har brukt alkohol siste døgn, og 5,2 prosent arbeidstakere har brukt beroligende / dempende legemidler som virker sløvende. Fem prosent har vært borte fra jobb pga alkohol siste året. Bruk av narkotika og stort alkoholinntak som førte til bakrus eller sykefravær er mer vanlig i uteliv og transportsektor enn i helsesektoren, sier Akan- representant. Helsearbeidere rapporterer om bruk av søvn- eller sløvende medikamenter.
10 prosent menn og 5,7 prosent kvinner hadde vært borte fra jobb mer enn en gang pr år pga alkoholinntak.  Menn rapporterer om fravær 160 ganger og kvinner rapporterer om 65 ganger mer alkoholrelatert fravær.
 
De 6 prosentene som drikker mest står for en uforholdsmessig stor del av sykefraværet på 17 prosent. Overtidsarbeidende drikker oftere og ledere og mellomledere drikker mest. 12 prosent av de som jobber mer enn 45 timer i uka, oppgir problemer med alkoholkonsum.
 
Det koster
Bevisstgjøring på kostnader knyttet til alkohol og rusmiddelbruk som går ut over arbeidsinnsats, kan være en nyttig virkemiddel for bedrifter, sier Hasle Løchen, seniorrådgiver AKAN kompetansesenter.
 
 
 
alor h l%c3%b8chen 030316
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk - Bygg 5
OU-avdeling & Kompetansesenter rus - Bygg 4
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
logo-bunn
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie