Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
12.12.2013
Marit Vasshus

Hva hjelper ved samtidig rus og psykisk helseplager?

Hvordan skal man tilnærme seg mennesker som har både rus og psykisk lidelse samtidig og hva slags tilbud har vi lokalt som er fleksibelt og passer for dem? Dette var tema på kurs 10. og 11.desember i regi av Kompetansesenter rus Stavanger, Rogaland A-senter, Nasjonalt kompetansesenter for ROP og Fylkesmannen i Roagland.
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies