Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
09.07.2015

Helsedirektoratet gir tilskudd til kommuner for bedre tverrfaglig innsats

Helsedirektoratet lyser nå ut tilskudd til kommuner som ønsker å prøve ut Samarbeidsmodellen, Bedre Tverrfaglig Innsats(BTI).
http://www.tidligintervensjon.no/Bedre-tverrfaglig-innsats-BTI/

Mer informasjon og søknadskjema finnes her
https://helsedirektoratet.no/tilskudd/bedre-tverrfaglig-innsats-lokale-utviklingstiltak.

Søknadsfrist :
15. september 2015.

Kontaktperson:  Korus Vest, Stavanger ved Bernt Netland tlf 917 22 548
 
shutterstock 101202202%5b1%5dsamspill- fingertupper med tusjfjes
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Besøksadresse:
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSE

Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger


TELEFON

51 72 90 00
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie