Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
10.02.2009
MV

Grunnkurs i rusrelatert problematikk

Rogaland A-senter samarbeider med Fylkesmannen i Rogaland om å arrangere grunnkurs i rus for kommunene. Kurset arrangeres 29.april i Stavanger og 5.mai i Haugesund.
Etter ønske arrangerer vi en ”reprise” av det grunnkurset som vi holdt i 2007. Kurset inneholder informasjon om alkohol, hasj og amfetamin med skadevirkninger fysisk, psykisk, sosialt/ relasjonelt. Hvordan oppdage rusmisbruk? Hva er gode spørsmål for å kartlegge problemene? Hvordan  er arbeidet med rusmiddelavhengige organisert? Hvem har ansvar for hva?

Målgruppe for kurset er ansatte i kommuner, NAVkontor, Helse Fonna og Helse Stavanger som arbeider med mennesker som har problemer med rus.

Påmeldingsfrist er 13.mars hos www.fylkesmannen.no
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies