Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
25.11.2008
MV

Formidlingsseminar om familieorientert arbeid i Helse Vest

2. desember presenteres resultatet av et forskningsprosjekt om familieorientert arbeid innen rusfeltet i Helse Vest. Prosjektet har kartlagt i hvilken grad og på hvilken måte inngår familieorientert tilbud i behandlingen for pasienter i rusbehandling?
Prosjektet bygger på dokumentasjon som viser at familieorientert behandling har god effekt i rusbehandling, både for å redusere inntak av rusmidler og tilnærmingen bedrer forholdene i familien.

Forskningsprosjektet er et samarbeid med KorFor, Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest.

Rogaland A-senter er partner i KorFor. Prosjektleder er sosiolog Anne Schanche Selbekk.

Program formidlingsseminar om familieorientert arbeid i Helse Vest
 
logo-bunn
miljoraarnet-logo
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Besøksadresse:
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSE

Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger


TELEFON

51 72 90 00
logo-bunn
miljoraarnet-logo
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie