Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
20.05.2008
Marit Vasshus

Brosjyre om barne - og pårørendetilbud

- Vi på Rogaland A-senter har nå utarbeidet en brosjyre som informerer barn og voksne om vårt tilbud med barne- og pårørendekontakt. Barn som har foreldre med rusproblemer eller voksne som er pårørende til en med rusproblemer får i brosjyren nyttig informasjon om hva de kan bruke barne - og pårørendekontakten til. Dette sier Lise Rasmussen som er utdannet familieterapeut og ansatt som barne- og pårørendekontakt.
Når man har en nær pårørende i behandling kan mange spørsmål dukke opp, da er det godt å ha en å snakke med som er en nøytral person. Lise Rasmussen har mye erfaring og kunnskap om hvordan det oppleves å leve daglig med voksne som har rusproblemer.

mot stupet
Lise kan kontaktes på telefon: 51 72 90 62, mobil: 94860077. Eller du kan sende en mail til: lise.rasmussen@ras.rl.no

Link til brosjyren "Et rusproblem angår alltid flere enn en"
 
lise-rasmussen-2
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies