Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
21.10.2013
Marit Vasshus

Alkoholkonferansen 2013

Helsedirektoratet inviterer til Alkoholkonferansen 2013 - «10 år etter rusreformen» i Oslo den 18. og 19.november . Konferansen har en lang rekke tema om alkohol – fra forebygging til behandling.
Målgruppe
Konferansen samler personer og organisasjoner som arbeider med og har interesse for folkehelse, rusforebygging og behandling. Fordi alkoholens betydning i samfunnet og behandling av alkoholproblemer berører mennesker i mange sammenhenger, er målgruppen aktører fra kommuner, spesialisthelsetjeneste, bruker- og pårørendeorganisasjoner, frivillige organisasjoner, kompetansemiljøer m.fl.

Tematikk
Konferansens hovedfokus vil være:
  • Alkohol i et samfunnsperspektiv
  • Behandling av alkoholproblemer i kommune og spesialisthelsetjeneste
Konferansen har en stor mengde og variasjon i tema som skal presenteres: blant annet: Brukermedvirkning, Alkohol og folkehelse, Alkohol og tidlig intervensjon, Alkohol og svangerskap, Alkohol i arbeidslivet, betydningen av selvhjelpsprogrammer, Gode modeller for behandling og oppfølging, med flere.

Tidspunkt: 10:00–16:00

Sted: Radisson Blu Plaza Hotell, Oslo

Påmeldingsfrist: 30.10.2013

For mer informasjon og påmelding:
http://helsedirektoratet.no/Om/kurs-konferanser/Sider/alkoholkonferansen-2013-10-ar-etter-rusreformen.aspx
alkoholkonferansen 2013 nov hdir
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies