Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
06.12.2018
Marit Vasshus

Aldring, alkohol og helse

Nær 90 deltakere var invitert til et seminar 5.desember i lokaler til Gaffel og Karaffel i Stavanger, med tema «Aldring og helse - hva med alkohol?»
KoRus vest Stavanger v/Rogaland A-senter og Fylkesmannen i Rogaland arrangerte seminaret i samarbeid med Helsehuset, Stavanger kommune, KORFOR og Utviklingssentrene (USHT Fonna og Rogaland).

Legene Fred Rune Rahm og Torgeir Gilje Lid og sykepleier/ruskonsulent Nathalie Idsøe foreleste med ulike vinklinger på tematikken. Gilje Lid fremhold blant annet betydningen av å se sammenhenger mellom alkohol, helse og aldring. Vi må ta av alkoholikerbrillene, mener Gilje Lid.

Seminaret hadde som bakteppe brosjyren «Aldring og helse - hva med alkohol?» - en brosjyre som spres nasjonalt og som er utarbeidet av de regionale kompetansesentre rus, med tilskudd fra Helsedirektoratet.
Deltakerne på seminaret var ansatte i helse- og omsorgstjenester, leger, NAV, eldre- og seniorsentre i Rogaland. Eldreråd og pensjonistforeninger var også representert.
 
link til brosjyren: http://www.korus-stavanger.no/d/Nyheter/2018/2018%20Folder%20Alder%20og%20alkohol%20Vest%20Stavanger%20(3).pdf

Brosjyren kan fås ved å ta kontakt med;
Ingunn Svendsen,Ingunn.elise.kjerstad.svendsen@rogaland-asenter.no
Tlf.: 51 72 90 63
Tlf: 909 35 662

Åsa Sjøgren, aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter.no
Tlf.:51 72 91 37
mobil: 976 06 887

 

 
2018 aldring og rus plenim bord brosjyre
Nær 90 deltakere var interessert i å høre om sammenhenger mellom aldring, alkohol og helse i Stavanger igår 5.desember.
2018 gilje lied plenum
Torgeir Gilje Lid har lang erfaring som fastlege med denne tematikken, og har skrevet en doktorgrad om alkohol og aldring.
2018 gilje lied%2c ramm nathalie
Lege PhD Torgeir Gilje Lid, ruskonsulent/ sykepeleier Nathalie Idsøe og lege Fred Rune Ramm, KoRus sør v/ Borgestadklinikken foreleste på saminaret i Stavanger 5.desember .
2018 aldring alkohol pauseprat
Midt i bilde Åsa Sjøgren, KoRus vest Stavanger, sammen med Ingunn Svendsen, Korus ( ikke på bildet) er medarrangør av seminaret
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies