Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
10.02.2020
Marit Vasshus

"Ung i Rogaland 2019": Ungdomspanel gir innspill til fagdag om ensomhet og nære relasjoner

KoRus Stavanger sitt Ungdomspanel bidrar med innspill til tema på fagdag om ensomhet og nære relasjoner
Hva er ensomhet? Hvorfor øker den? Hvordan bygger vi gode relasjoner?
Med hjelp av ungdomspanelet vårt fikk vi langt bedre forståelse av resultatene fra undersøkelsen «Ung i Rogaland 2019».

Med ungdommenes gode bidrag er KoRus vest Stavanger godt i gang med å arbeidet mot høstens fagdag «Gode relasjoner og ensomhet». I fortsettelsen vil KoRus vest Stavanger samarbeide med forsknings- og kompetansemiljøer med kunnskap tilknyttet dette tema.

Og ungdommene vil selvfølgelig bidra i fortsettelsen også! sier rådgiver Ingrid R.Strømsvold, ved KoRus vest Stavanger.
 
ungdomspanel ungdata 2020 febr