Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
16.01.2008

Ny barne- og pårørendekontakt

Nå skal barn og pårørende få økt oppmerksomhet når en av foreldrene eller nær familie er i behandling ved Rogaland A-senter. Vi skal i enda større grad se og ta på alvor barns og pårørendes behov før, under og etter at et familiemelem er i behandling for problematisk rusbruk. Vi vil ha tid og rom til kontakt og samtaler når de trenger det. familieterapeut Lise Rasmussen er nettopp ansatt i en prosjektstilling som er finansiert av Sosial - og helsedirektoratet.
Familieterapeut Lise Ramussen kan kontaktes på tlf. 51 72 90 00 eller mail: lise.rasmussen@ras.rl.no
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies