Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
13.09.2012
Marit Vasshus

"Frida" - Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner fokusert av sosialministeren

KORUS vest – Stavanger sitt pilotprosjekt om tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner startet august 2012 med Bente Høgmo som prosjektleder. I forbindelse med en prisbelønnet fagartikkel i Norsk psykologtidsskrift om traumepsykologi, omsorgsvikt og psykisk helse av Braarud og Nordanger, ble forfatterne intervjuet av Dagsavisen. Her stiller de et spørsmål til sosialminister Strøm-Erichsen om samtaler/ hjemmebesøk til gravide skal utprøves i Norge.
Les mer i Dagsavisen
ill-mor-spebarn-400
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies