Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
12.01.2015
Marit Vasshus

​Brukerplan og rus på dagsorden 19.januar

16 av 19 kommuner i Helse Fonnaområdet har kartlagt mennesker med rusproblem i bostedskommunen ved hjelp av BrukerPlan. 19.januar kan du høre resultatet. Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet holder innlegg om ruslidelser.
Tysvær kino er stedet for interesserte deltakere som ønsker å høre resultatene av den lokale kartleggingen i egen kommune, samt innlegg av bruker og andre spennende innledere. Deltakelse er gratis. Påmeldingsfristen er utløpt 9.januar, men har du spørsmål, kan du kontakte Bernt Netland:,
bernt.netland@ras.rl.no,
tlf: 917 22 548
haugaloft-ness-nettland--2
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies