Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
10.12.2015

– Barn som pårørende må ivaretas bedre

Barn som er pårørende blir mye overlatt til seg selv, ifølge ny, stor studie. Det kreves flere tiltak både i kommune- og spesialisthelsetjeneste for å ivareta barna.
En ny multisenterstudie har sett på barn som pårørende.Studien er et samarbeid mellom fem helseforetak, og har vært ledet av professor Torleif Ruud fra Akershus universitetssykehus, ifølge helsedirektoratet.no. Rogaland A-senter har deltatt i studien, hvor mer enn 240 barn er intervjuet.

Studien ser på livssituasjonen og hvordan barna mestrer hverdagen med foreldre som har rusmiddelproblemer, psykiske lidelser eller alvorlig somatisk sykdom. Studien er den mest omfattende som har vært gjort, også internasjonalt. http://www.dagensmedisin.no/…/2015/11/30/barn-som-parorende/
shutterstock 73695892%5b1%5d a teenage girl sitting on the bleacher steps with a serious expression
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies